EMDR

Kracht van EMDR: het doorbreken van "liever bekende pijn dan onbekende vreugde"

EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing) is een intensieve procedure om nare ervaringen (trauma's) te verwerken. Met een protocol en een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van vingers) wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd waardoor de herinnering aan het traumatische beeld van zijn emotionele lading wordt ontdaan. Het is minder pijnlijk om aan de gebeurtenis terug te denken.

Negatieve beelden, disfunctionele gedachten en opvattingen en negatieve emoties veranderen.

EMDR is bedoeld voor mensen die een traumatische ervaring hebben gehad en hierdoor moeite hebben om de draad van hun leven weer op te pakken.

Klachten die behandeld kunnen worden zijn: nare dromen, herbeleving ervaring, vermijdingsgedrag, verhoogde waakzaamheid, stress, depressieve stemming, schaamte/schuld, piekeren, angst, paniek, agitatie, slecht zelfbeeld, slaapproblemen en lichamelijke klachten.

Het grote voordeel van EMDR is dat het niet noodzakelijk is dat de cliënten uitvoerig hun ervaring beschrijven of continue herbeleven.

Een verklaring voor de wonderbaarlijke resultaten van EMDR ligt in de procedure die leidt tot versnelde informatieverwerking. De combinatie van sterk denken aan een traumatische gebeurtenis en afleidende stimulus zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd.

Bij KinéfleX worden alleen enkelvoudige trauma's behandeld.

Een EMDR sessie duurt anderhalf tot twee uur.